19 maja 2016 r. Rada Ministrów przyjęła zaproponowane przez ministra infrastruktury i budownictwa zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Rozporządzenie uzupełnia sieć o nowe odcinki dróg ekspresowych, w tym o drogę oznaczoną symbolem S52, czyli Północną Obwodnicę Krakowa, mającą połączyć trasy A4 i S7. Decyzja Rady Ministrów to pierwszy krok do wpisania POK do rządowego programu budowy dróg, a w efekcie do sfinansowania jej budowy z budżetu państwa.


Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zapowiedział, że północna obwodnica Krakowa powstanie do roku 2023. Jeszcze w lipcu może zostać wpisana do rządowego planu budowy dróg. 

Północna obwodnica ma przebiegać od węzła „Modlnica” na drodze krajowej nr 94, przez gminy Wielka Wieś, Zielonki i kawałek Krakowa, aż do połączenia z drogą ekspresową S7, budowaną w Nowej Hucie. Trasa ma mieć dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdą stronę i trzy dwupoziomowe węzły drogowe, łączące ją z już istniejącymi drogami. Przebiegać będzie głównie tunelami lub w głębokim wykopie. W sąsiedztwie ma też powstać sieć dróg lokalnych. Koszt inwestycji, wraz z potrzebnymi wykupami prywatnych gruntów, to ok. 1,8 mld zł.

 


Więcej na zielonki.pl