Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Krakowie zawiadamia o możliwości zapoznania się z raportem o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Północna Obwodnica Krakowa” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie RDOŚ – Plac na Stawach 3 w Krakowie  - przez okres 21 dni, tj. od 18.09.2015 r. do 9.10.2015 r. włącznie, w pokoju 112, w godzinach pracy.

Wersja elektroniczna raportu jest zamieszczona również na stronie internetowej RDOŚ w K
rakowie. LINK ->
 20 listopada w Zielonkach odbyła się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna ... [więcej tutaj]
Film ze spotkania (fragment zawierający prezentację raportu): zobacz
Północna Obwodnica Krakowa Decyzja Środowiskowa; prezentacja Leszek Ziemnik: pobierz
Przedsięwzięcie pod nazwa Północna Obwodnica Krakowa. Jak uczynić przełomowa inwestycję przyjazną dla lokalnej społeczności; prezentacja Marcin Koper: pobierz

 

[więcej www.zielonki.pl]