Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 W XII wieku Bibice należały do rycerskiego rodu Łabędziów. Ich najbardziej znanym przedstawicielem był wojewoda Piotr Włostowic. Jego zięć Jaksa ufundował kilka klasztorów. Jednemu z nich – klasztorowi SS. Norbertanek Jaksa, jako posag dla córki, która została zakonnicą nadał wsie Zwierzyniec, Zabierzów i Bibice. Było to w latach około 1166–1176. Odtąd przez ponad 750 lat Bibice należały do Zakonu Norbertanek ze Zwierzyńca. Ich mieszkańcy trudnili się rolnictwem: uprawiali pszenicę, owies i żyto oraz hodowlą: woły, krowy, świnie, drób. Mieszkali w wykopanych w ziemi półziemiankach i drewnianych chatach. Przez długi okres czasu trwał konflkt pomiędzy chłopami a Zakonem sióstr Norbertanek o zobowiązania chłopów wobec właścicieli wsi. Na szczęście Bibicom nadany był przywilej możliwości odwołania się do sądu króla, z czego niekiedy mieszkańcy Bibic korzystali.

Pod koniec XIXw w Bibicach powstaje Fort 45a będący częścią Twierdzy Kraków. Dla Bibic miało to przynieść zburzenie wsi w 1914r z kiedy to decyzją władz austriackich wieś znajdująca się na przedpolu okalających Kraków fortów została całkowicie zburzona, aby nie zasłaniać widoku wojsk nieprzyjacielskich.

Zakończenie II Wojny światowej również tragicznie doświadczyło Bibicie. Wtedy to w dniach 16-20 stycznia 1945r walki Armii Czerwonej z Hitlerowcami zaciekle broniącymi się w fortach Twierdzy Kraków, spowodowały zburzenie 1/3 zabudowań oraz śmierć 29 mieszkańców Bibic.

Położenie Bibic przy drodze królewskiej powodowało, że praktycznie każdy nieprzyjacielski najazd na Kraków, kończył się dużymi stratami dla tej podkrakowskiej wsi.
Bibice były wielokrotnie spalone lub zburzone przez Tatarów, Szwedów, Austryjaków, Rosjan czy też Niemców.

Powyżej prezentujemy Dzieje Bibic, które ukazują historię tej nestorki polskich wsi na przestrzeni minionych wieków.

Materiał został opracowany z okazji 850-lecia Bibic w oparciu o publikacje:


 
 
Skorowidz dat:
1166 Historia Bibic
1166 Nadanie wsi Bibice klasztorowi Norbertanek
1241 Spalenie Bibic przez Tatarów
1254 Potwierdzenie nadania wsi klasztorowi
1256 Bibice uzyskują prawo odwoływania się do sądu króla
1264 Powstanie parafii w Zielonkach
1286 Zwolnienie Bibic z ciężaru na rzecz panującego
1287 Spalenie Bibic przez Tatarów
1288 Nadanie przywileju lokacyjnego przez Leszka Czarnego
1356 Sołtys z Bibic o imieniu Piotr uzyskuje prawo zasiadania jako ławnik w sądzie najwyższym prawa niemieckiego
1368 Chłopi bibiccy wywalczyli zmniejszenie daniny w zbożu zwanej ospem z miary kopiatej na miarę pełną.
1397 Bibice podzielone na trzy części
1408 Spór chłopów z klasztorem
1420 Proces przeciwko Klemensowi Wątróbce ze Strzelec
1424 Spór kmieci bibickich z klasztorem zwierzynieckim o powinności
1428 Ponowny spór z klasztorem
1459 Proces beatyfikacyjny biskupa Prandoty Odrowąża
1470 Klasztor w porozumieniu z chłopami reguluje ich powinności
1498 Konfiskata majątku sołtysa Bibic
1542 Wstawiennictwo króla Zygmunta Starego
1544 Potwierdzenie przywilejów lokacyjnych
1545 Mieszkańcy zobowiązują się do odrabiania pańszczyzny na rzecz sołtysa
1566 Król Zygmunt August zatwierdza dokument z roku 1470 o powinnościach chłopskich
1576 Król Stefan Batory wstawia się za chłopami bibickimi
1579 Ostry zatarg chłopów bibickich z klasztorem
1581 Wydany zostaje wyrok na przywódców buntu chłopskiego
1602 Nakaz posłuszeństwa wobec zakonnic.
1607 W Bibicach powstaje kolonia akademicka
1656 Spalenie wsi przez Szwedów
1676 Odebranie chlopom części gruntów.
1703 Bibice doszczętnie ograbione przez Szwedów
1769 Walki konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi
1792 Bunt chłopski
1794 Bitwa pod Racławicami (Powstanie Kościuszkowskie)
1795 Zabór austriacki
1815 Wolne Miasto Kraków
1816 Memoriał o przywrócenie praw
1829 Zamiana pańszczyzny na czynsz
1831 Epidemia cholery
1846 Galicja austiacka
1850 W Wiedniu zapada decyzja o budowie fortów Twierdzy Kraków
1855 Uwłaszczenie chłopów
1863 Wojska radzieckie przekroczyły granicę austriacką
1866 Chłopi bibiccy tworzą komitet szkolny
1868 Powstanie szkoły 3-klasowej
1890 Powstaje pamiątkowa kapliczka
1890 Koło Ludowe w Bibicach
1891 Budowa szkoły murowanej
1895 Budowa Fortu 45a w Bibicach
1913 Powołanie 53 Polskiej Drużyny Strzeleckiej
1914 Przemarsz I Kompanii Kadrowej Oddziałów Strzeleckich
1914 Bibice doszczętnie zburzone przez wojska austriackie
1918 Wyzwolenie Krakowa
1914 Dzień Niepodległosci
1918 Powrót wysiedlonych mieszkańców i odbudowa wsi
1919 Powstanie Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego LEWICA
1921 Powstaje Kółko Rolnicze
1921 Budowa szkoły drewnianej w Bibicach
1925 Powołana zostaje Ochotnicz Straż Pożarna w Bibicach
1927 Wybuch prochowni w Witkowicach
1937 Strajk chłopski
1936 Rozpoczęcie budowy nowej, piętrowej szkoły
1939 Pacyfikacja wsi przez okupanta niemieckiego
1941 Pierwszy wywóz do Niemiec
1942 Rozstrzelanie kilku osób pochodzenia żydowskiego
1943 Udział członków BCh i AK w nieudanym zamachu na gub. Franka (k. Zabierzowa)
1944 Zmuszenie sołtysa do odsłonięcia Godła Narodowego
1944 Przybycie uchodźców z Warszawy
1945 Wojska radzieckie wkroczyły do wsi
1945 Budowa zastępczego Domu Ludowego i szkoły
1948 Budowa Domu Ludowego
1950 Elektryfikacja wsi
1953 Ukończenie budowy szkoły
1962 Budowa utwardzonej drogi przez wieś
1964 Powstaje izba regionalna
1966 Obchody 800-lecia Bibic
1966 Centralne obchody 800 lecia Bibic
1984 Budowa kościoła parafialnego
1992 Budowa Rynku w Bibicach
2000 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły
2004 Oddano do użytku nową szkołę
2015 Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową remizę OSP Bibice
2016 90 lat OSP Bibice
2016 Obchody 850-lecia Bibic
2016 Konsekracja kościoła w Bibicach