Pomimo, że za oknem leży jeszcze prima-aprilisowy śnieg, to już wielkimi krokami zbliża się Niedziela Palmowa (10 kwietnia 2022) kiedy to organizowany jest przegląd Pucheroków. (link do wydarzenia jest tutaj)

W tym roku przegląd ten przypada w szczególną, bo 415 rocznicę powstania kolonii akademickiej w Bibicach. Jej powstanie datuje się na rok 1607, kiedy to Dorota Kątska – ksieni klasztoru zwierzynieckiego, w zabudowaniach dworskich umieściła filię Szkoły Nowodworskiego w Krakowie, zwaną kolonią akademicką. Wzmianka o niej pochodzi z roku 1633, kiedy to Jan Łepeski pisał: „Naprzódem na studia do Bibic wędrował, uczył tam Gregorias, mistrz niepospolity”. Cytat ten można odczytać na frontowej ścianie nowo wyremontowanego Domu Ludowego. Pamiątką po żakach jest żywa do dziś w Bibicach tradycja Pucheroków.


Z Bibicami, jako nestorką polskich wsi związanych jest znacznie więcej ciekawych wydarzeń oraz rocznic, które można prześledzić w Historii Dziejów Bibic.

Warto wspomnieć, że rynek w Bibicach oraz Dom Ludowy, na ścianie którego można odczytać wspominany cytat, zostały wybudowane w roku 1992, czyli 30 lat temu.

W roku 2022 (8 czerwca) przypada również 95 rocznica wybuchu prochowni w Witkowicach. Zniszczenia objęły budynki w promieniu najbliższych 10-15 km. Nie dziwi więc fakt, że spora część budynków i zabudowań w Bibicach została zniszczona lub poważnie uszkodzona.

Więcej o rocznicach przypadających na rok 2022 znajdziesz tutaj.

Etymologia nazwy miejscowości

Zgodnie z jedną z koncepcji, nazwa miejscowości pochodzi od węgierskiego słowa bibic oznaczającego czajkę. Przemawia za tym prawdopodobna obecność w tych okolicach osadników lub jeńców węgierskich, co znalazło odzwierciedlenie w nazwach kilku innych, okolicznych wsi, wywodzących się, jak się przypuszcza, z języka węgierskiego (por.: Węgrzce, dawniej Vengerce – dosł. wieś Węgrów, Batowice od batja – stryj, Boleń od bleny (wymawianego bolejń) oznaczającego tura, żubra, Bosutów od bozszu – zemsta).


Wczesne osadnictwo

Osadnictwo na obszarze miejscowości miało sprzyjające warunki, jakimi były żyzne gleby lessowe i silne nasłonecznienie. W okolicach rosły gęste lasy złożone z dębów, grabów, jesionów, lip, klonów i jaworów. Do XV wieku w Bibicach znajdował się las dębowy (pozostała po nimi tylko nazwa Dąbrowa, dzisiaj część wsi), co już w tamtym okresie było rzadkością. Kora dębowa służyła do wytwarzania barwnika garbarskiego.

Cennym surowcem występującym w tej okolicy był także piaskowiec. Przepływające przez te tereny rzeki, głównie Prądnik i jego dopływy przyczyniły się do budowania młynów wodnych. W pobliżu Bibic przebiegała droga handlowa łącząca Kraków z Miechowem.

W okolicach Bibic znaleziono ślady pobytu ludzi z epoki neolitu, z lat ok. 2500-1700 p.n.e. W miejscowości znaleziono ...