Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Bibicach uczciliśmy widowiskiem muzyczno-artystycznym wyreżyserowanym przez Józefa Plewniaka.

Zespół Bibiczanie, Folklove, Fit&Dance, Jurajska Kapela Folklorystyczna przeprowadzili nas przez najważniejsze momenty niepodległej Polski: 1918 r. – 1945 r. – 1989 r. – 2018 r.. Uroczystość zakończyliśmy toastem za wolną ojczyznę a w drugiej mniej oficjalnej części wspólnie śpiewaliśmy najpopularniejsze pieśni patriotyczne.

Towarzyszące wystawy: malarstwa Haliny Banaś, „JP2 w drodze do wolności” oraz „Bibiczanie ku wolności” były okazją do zapoznania się z prywatnymi zbiorami mieszkańców. Oryginalne zdjęcia, gazety, listy, osobiste pamiątki, również te wyjątkowe jak piuskę Karola Wojtyły czy stułę papieską można oglądać do niedzieli włącznie w nawie bocznej kościoła MBNP.
 
  • 5
  • 6
  • 2
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Psallite Deo – Koncert Jubileuszowy, w Bibicach. Piękny śpiew, wzruszenia, zachwyt.
Pod kierunkiem dyrygent pani Marty Krawczyk: „alty, soprany, tenory, basy” oczarowały licznych gości.
Koncert prowadzili jednocześnie bawiąc Elżbieta Okarma (sopran) i Wojtek Zieliński (tenor).
Próby poprzedzające występ jubileuszowy jak zawsze od 5 lat odbywały się u członków Zespołu, Państwa Katarzyny i Marka Krawczyków. Artyści koncert rozpoczęli pieśnią religijną „Tylko w Twoim Miłosierdziu” następnie przyszedł czas na pieśni patriotyczne m.in. śpiewając „Modlitwę do Bogarodzicy”, W części rozrywkowej rozgrzewały publiczność Goodnight Sweetheart, czy New York Franka Sinatry, a odgłosy zwierząt w The lion sleeps tonight oraz piosenki i tańce rodem z Afrykańskiego Lądu jeszcze bardziej podgrzały i tak gorącą atmosferę koncertu. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa

Zwołuję zebranie wiejskie
SOŁECTWA BIBICE

w dniu 14 Października – Niedziela, 2018 r.
o godzinie 17:10
w Domu Ludowym, Bibice, Rynek 2

 

Porządek spotkania: 

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania. 
5. Podjęcie uchwał. 
6. Sprawy bieżące sołectwa. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie zebrania. 

W trakcie spotkania podejmowane będą min. sprawy:

Budżet sołecki 2019r. - na co przeznaczymy nasze wiejskie pieniądze, jakie są nasze najpilniejsze potrzeby.
Wnioski o sfinansowanie z budżetu Gminy inwestycji drogowych ważnych dla mieszkańców Bibic.
Czyste powietrze – programy wspierające termomodernizację i wymianę pieców.
Projekt konkursowy Rynek – Bibice.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Z protokołem poprzedniego zebrania z dnia 15.04.2018 r można się zapoznać pod adresem: www.zielonki.pl, zakładka: Nasza Gmina-Sołectwa-Protokoły oraz bip.malopolska.pl.

Sołtys sołectwa Bibice 
(-) Tadeusz Łysek 

 

 
 
 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE PODATKI
OD NIERUCHOMŚCI I ROLNE
MOŻNA ZAPŁACIĆ BEZPOŚREDNIO U SOŁTYSA

 

14 wrzesień 2018 r. - Piątek w godzinach: 8:00 do 10:00 oraz 16:00 do 18:00
• 15 wrzesień 2018 r. - Sobota w godzinach: 9:00 do 11:00
W Domu Ludowym, Bibice, Rynek 2
Parter – sala sołecka

SOŁTYS SOŁECTWA BIBICE
TADEUSZ ŁYSEK
             

 
 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna