Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rozstrzygnięto konkurs dla studentów Uniwersytetu Rolniczego pt. „Koncepcja zagospodarowania rynku w Bibicach”. Przyznano dwie równorzędne drugie nagrody, otrzymały je: Monika Śpiewak i Adrianna Waguła jako zespół oraz indywidualnie Magdalena Skwarek, równorzędne trzecie nagrody trafiły do zespołu Aneta Wtorek i Paulina Chlebicka oraz do Dominiki Przeniosło. Wszystkie laureatki są studentkami III roku architektury krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Dyplomy i nagrody wręczyli wójt Bogusław Król oraz przewodniczący komisji budżetowej Rady Gminy Zielonki i sołtys Bibic Tadeusz Łysek w obecności dziekana wydziału prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Gawrońskiego. Gmina Zielonki ufundowała studentkom nagrody finansowe.

Finał konkursu zorganizowanego na mocy porozumienia pomiędzy gminą Zielonki i Uniwersytetem Rolniczym, odbył się 28 maja podczas spotkania promocyjnego projektu Cultural Heritage of Small Homelands, realizowanego na Uniwersytecie Rolniczym w ramach funduszy NAWA. Pomysły na zagospodarowanie bibickiego rynku międzynarodowi uczestnicy konferencji mogli zobaczyć na planszach.

W październiku ubiegłego roku studenci pod naukową opieką dr inż. arch. Magdaleny Wilkosz-Mamcarczyk spotkali się w Bibicach z sołtysem miejscowości, poznali historię, najważniejsze miejsca - w tym niedawno powstałe, jak Kulturoteka – filia gminnej Biblioteki Publicznej. Organizatorzy liczyli na stworzenie świeżej, innowacyjnej wizji, jak rynek w Bibicach mógłby wyglądać w przyszłości, w perspektywie dekady. Gdy studenci przystąpili do prac, powstało kilkanaście koncepcji, z których komisja złożona również z mieszkańców, z udziałem sołtysa Bibic, postanowiła wyróżnić cztery. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w plenerze 23 czerwca podczas święta parafii i sołectwa Bibice.

Bibice swoją przyszłość czytają z przeszłości i również w konkursie braliśmy pod uwagę rozwiązania, które patrząc w przyszłość nawiązują do przeszłości i kultury Bibic – mówi Tadeusz Łysek. Przykładowo Magdalena Skwarek w swojej pracy inspirowała się układem pól rolniczych oraz kolorową postacią Pucheroka, tradycji wielkanocnej wciąż żywej w Bibicach. Aneta Wtorek i Paulina Chlebicka zaproponowały na skwerku pomniczek Pucheroka. Pucherok jest maskotką gminy Zielonki i taka laleczka powędrowała również do dziekana wydziału profesora K. Gawrońskiego. Na ręce pana dziekana został przekazany pamiątkowy medal wybity z okazji jubileuszu 850-lecia Bibic obchodzonego w 2016 r.

Kolejnym etapem współpracy gminy Zielonki i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którego stacja doświadczalna mieści się na terenie gminy w Garlicy Murowanej, będzie konkurs międzynarodowy na koncepcję centrum administracyjnego gminy. Pani dr M. Wilkosz-Mamcarczyk ma nadzieję zachęcić do udziału również inne uczelnie.  


Więcej na zielonki.pl
  • 201905_001.jpg
  • 201905_005.jpg
  • 201905_011.jpg

 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pucheroki - przedszkolaki już prawie gotowi do niedzielnego występu.
W Kulturotece w Bibicach pracują nad przebraniami i wygłaszanymi oracjami.

 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
7 kwietnia 2019 roku (niedziela) w godzinach 8.00–20.00 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Bibice. 

Sołtysów oraz członków rad sołeckich wybierać będziemy w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów. W wyborach może uczestniczyć każda osoba, która jest zameldowana na pobyt stały w Gminie Zielonki lub dopisała się do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. 
 
 
Do lokalu wyborczego należy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem np. z paszportem.

Najbliższe wybory 
sołtysa i rady sołeckiej będą badzo przypominały wybory do Sejmu RP. W godzinach od 8:00 do 20:00 będzie można oddać swój głos w lokalu wyborczym na kandydatów.

Zapraszamy do udziału w wyborach i współdecydowania o kierunkach rozwoju sołectw Gminy Zielonki.

Więcej na zielonki.pl