Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
7 kwietnia 2019 roku (niedziela) w godzinach 8.00–20.00 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Bibice. 

Sołtysów oraz członków rad sołeckich wybierać będziemy w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów. W wyborach może uczestniczyć każda osoba, która jest zameldowana na pobyt stały w Gminie Zielonki lub dopisała się do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. 
 
 
Do lokalu wyborczego należy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem np. z paszportem.

Najbliższe wybory 
sołtysa i rady sołeckiej będą badzo przypominały wybory do Sejmu RP. W godzinach od 8:00 do 20:00 będzie można oddać swój głos w lokalu wyborczym na kandydatów.

Zapraszamy do udziału w wyborach i współdecydowania o kierunkach rozwoju sołectw Gminy Zielonki.

Więcej na zielonki.pl 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna