Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Bibicach uczciliśmy widowiskiem muzyczno-artystycznym wyreżyserowanym przez Józefa Plewniaka.

Zespół Bibiczanie, Folklove, Fit&Dance, Jurajska Kapela Folklorystyczna przeprowadzili nas przez najważniejsze momenty niepodległej Polski: 1918 r. – 1945 r. – 1989 r. – 2018 r.. Uroczystość zakończyliśmy toastem za wolną ojczyznę a w drugiej mniej oficjalnej części wspólnie śpiewaliśmy najpopularniejsze pieśni patriotyczne.

Towarzyszące wystawy: malarstwa Haliny Banaś, „JP2 w drodze do wolności” oraz „Bibiczanie ku wolności” były okazją do zapoznania się z prywatnymi zbiorami mieszkańców. Oryginalne zdjęcia, gazety, listy, osobiste pamiątki, również te wyjątkowe jak piuskę Karola Wojtyły czy stułę papieską można oglądać do niedzieli włącznie w nawie bocznej kościoła MBNP.
 
  • 5
  • 6
  • 2
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Psallite Deo – Koncert Jubileuszowy, w Bibicach. Piękny śpiew, wzruszenia, zachwyt.
Pod kierunkiem dyrygent pani Marty Krawczyk: „alty, soprany, tenory, basy” oczarowały licznych gości.
Koncert prowadzili jednocześnie bawiąc Elżbieta Okarma (sopran) i Wojtek Zieliński (tenor).
Próby poprzedzające występ jubileuszowy jak zawsze od 5 lat odbywały się u członków Zespołu, Państwa Katarzyny i Marka Krawczyków. Artyści koncert rozpoczęli pieśnią religijną „Tylko w Twoim Miłosierdziu” następnie przyszedł czas na pieśni patriotyczne m.in. śpiewając „Modlitwę do Bogarodzicy”, W części rozrywkowej rozgrzewały publiczność Goodnight Sweetheart, czy New York Franka Sinatry, a odgłosy zwierząt w The lion sleeps tonight oraz piosenki i tańce rodem z Afrykańskiego Lądu jeszcze bardziej podgrzały i tak gorącą atmosferę koncertu. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa

Zwołuję zebranie wiejskie
SOŁECTWA BIBICE

w dniu 14 Października – Niedziela, 2018 r.
o godzinie 17:10
w Domu Ludowym, Bibice, Rynek 2

 

Porządek spotkania: 

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania. 
5. Podjęcie uchwał. 
6. Sprawy bieżące sołectwa. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie zebrania. 

W trakcie spotkania podejmowane będą min. sprawy:

Budżet sołecki 2019r. - na co przeznaczymy nasze wiejskie pieniądze, jakie są nasze najpilniejsze potrzeby.
Wnioski o sfinansowanie z budżetu Gminy inwestycji drogowych ważnych dla mieszkańców Bibic.
Czyste powietrze – programy wspierające termomodernizację i wymianę pieców.
Projekt konkursowy Rynek – Bibice.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Z protokołem poprzedniego zebrania z dnia 15.04.2018 r można się zapoznać pod adresem: www.zielonki.pl, zakładka: Nasza Gmina-Sołectwa-Protokoły oraz bip.malopolska.pl.

Sołtys sołectwa Bibice 
(-) Tadeusz Łysek