Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sołtys Sołectwa Bibice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Bibice w dniu 11  grudnia – piątek 2015 roku o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym, Bibice ul. Rynek 2.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał:

a) przyjęcie planu rzeczowo-finansowego wydatków Sołectwa na rok 2016,
b) powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 850-lecia Bibic,
c) wybór gospodarza Budynku Ludowego w Bibicach.

6. Prezentacja koncepcji obchodów 850-lecia Bibic.
7. Sprawy bieżące sołectwa.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.


W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie.
Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.Z protokołem poprzedniego zebrania można się zapoznać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

                                                                                                        Sołtys Sołectwa Bibice
                                                                                                             (-) Tadeusz Łysek