Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Sołtys Sołectwa Bibice
zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Bibice
, które odbędzie się 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 19:00
w Budynku Wielofunkcyjnym w Bibicach, ul. Rynek 2.

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- umowy najmu lokalu o powierzchni 30 m2 na poddaszu budynku wielofunkcyjnego w Bibicach i części powierzchni dachu (stacja bazowa telefonii komórkowej Orange Polska S.A.),
- ustanowienie służebności przejazdu i przechodu do działki nr 1071 przez działkę komunalną nr 808/167 przy ul. Spacerowej,
- lokalizacji kabla światłowodowego na działkach komunalnych nr 334/11, 334/13 i 334/20.

6. Wolne wnioski i komunikaty
7. Zamknięcie obrad.
 

Protokół z poprzedniego zebrania dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl oraz będzie można się z nim zapoznać na pół godziny przed zebraniem.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności do podejmowania uchwał, zwołuje zebranie w drugim terminie, które rozpocznie się o godz. 19.15 (data, miejsce i porządek spotkania bez zmian)       

Sołtys Sołectwa Bibice
(-) Magdalena Krawczyk