Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od dnia 18 maja 2015r. (poniedziałek) wykonawca robót kanalizacyjnych Firma ROSA S.C. oraz Pavimental Polska Sp. z o.o. planują rozpoczęcie robót drogowych w drodze powiatowej w ul. Granicznej w miejscowości Bibice i Wola Zachariaszowska. W ramach przewidzianych prac planuje się wykonać roboty drogowo-odtworzeniowe. 

Ponadto w dniach 22 -23 maja 2015r. przewidziane jest położenie nakładki asfaltowej na całej szerokości drogi powiatowej na odcinku od ul. Fiołkowej, Michałowice w kierunku Górnej Wsi (na długości zabudowanej kanalizacji sanitarnej) co spowoduje czasowe zamknięcie drogi. Wyznaczone zostaną objazdy.