Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
BIBICE NAJPIĘKNIEJSZĄ WSIĄ MAŁOPOSKI 2022 roku!


Komisja konkursowa Sejmiku Województwa Małopolskiego oceniając wszystkie zgłoszone przez sołtysów do konkursu wsie z Małopolski najwyżej oceniła Bibice, uznając, że zmiany dokonane w ostatnich 5 latach w obrębie przestrzeni publicznej, pielęgnowaniu tradycji i działań integrujących lokalną społeczność zasługują na tytuł Najpiękniejszej Wsi Małopolski w 2022 r. Otrzymaliśmy nagrodę 50 000 zł na rzecz wsi.


Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w inicjatywy, które pozwoliły osiagnąć to wyróżnienie a niewątpliwie przyczyniają się do budowania naszej społeczności oraz upiększania naszego otoczenia. 

Głównym celem konkursu było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.

 wicemarszałek Łukasz Smółka


Konkurs organizowany był w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś, Małopolska Wieś w Sieci. W kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś zwyciężyła Gmina Zielonki – Sołectwo Bibice, drugie miejsce zajęła Gmina Zabierzów – Sołectwo Rudawa, a trzecie – Gmina Stary Sącz – Sołectwo Przysietnica.

W kategorii Nowatorska Małopolska Wieś miejsce zwyciężyła Gmina Proszowice – Sołectwo Szreniawa, drugie miejsce zajęła Gmina Iwanowice – Sołectwo Władysław, a trzecie Gmina Zakliczyn – Sołectwo Gwoździec.

W kategorii Małopolska Wieś w Sieci nagrodzona została Gmina Stary Sącz – Sołectwo Przysietnica.Więcej na stronie konkursu:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/konkurs-malopolska-wies-2022
https://bip.malopolska.pl/