Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa
ZWOŁUJĘ zebranie wiejskie
 
SOŁECTWA BIBICE
 
w dniu 2 Kwietnia – Niedziela, 2017 r.
      o godzinie 17:00

w Domu Ludowym, Bibice, Rynek 2

Porządek spotkania:
  • Otwarcie zebrania.
  • Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  • Zatwierdzenie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  • Podjęcie uchwał
  • Sprawy bieżące sołectwa.
  • Wolne wnioski
  • Zamknięcie zebrania.


W trakcie spotkania podejmowane będą min. sprawy: dodatkowe nazwy ulic, dyspozycja mieniem komunalnym o rodowodzie sołeckim, estetyka wsi, inicjatywy lokalne i sprawy istotne dla mieszkańców, imprezy kulturalne i sportowe.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie.
Rozpocznie się ono  o godz. 17:15  Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.


Z protokołem poprzedniego zebrania z dnia 16.10. 2016 r. można się zapoznać pod adresem zielonki.pl – zakładka Nasza Gmina – Sołectwa – Protokoły.