Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
            Sołectwo Bibice  pragnąc   ocalić od zniszczenia i zapomnienia dawne stroje, książki, zdjęcia, obrazy, wyposażenie domów, obejść i wszystko to, co stanowi o materialnej i niematerialnej historii naszej wsi organizuje w roku jubileuszowym Obchodów 850-lecia Bibic Stałą Wystawę Historyczną
Eksponaty będą tworzyły  stałą ekspozycję w nowo oddanych wnętrzach  na parterze  Domu Ludowego.
            Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą podzielić się dziedzictwem Swoich Rodzin do współtworzenia Wystawy poprzez podarowanie lub wypożyczenie cennych historycznie przedmiotów oraz opowiedzenie ich historii.
            Wszystkie przekazane rzeczy zostaną na podstawie umów użyczenia lub darowizny z właścicielami wpisane do odrębnej Księgi Inwentarzowej w Bibicach tak, aby nie było wątpliwości, kto jest ich właścicielem lub  prawnym opiekunem.


          
Wystąpimy do Gminnego Zespołu ds. Opieki nad Zabytkami i Dziedzictwem Kulturowym Gminy Zielonki o objęcie opieką administracyjną i konserwatorską zbiorów naszej bibickiej Wystawy.
 
Tadeusz Łysek
Sołtys
Nr telefonu: 601-132-206