Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa
 
ZWOŁUJĘ zebranie wiejskie
 
SOŁECTWA BIBICE
 
w dniu 6 Marca – Niedziela, 2016 r.
o godzinie18:00
w Domu Ludowym, Bibice, Rynek 2

 

Porządek spotkania:
1.     Otwarcie zebrania.
2.     Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3.     Zatwierdzenie porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5.     Podjęcie uchwał
6.     Sprawy bieżące sołectwa.
7.     Wolne wnioski.
8.     Zamknięcie zebrania.

W trakcie spotkania podejmowane będą min. sprawy:
  • służebności do posesji po działce gminnej,
  • dodatkowe nazwy ulic dla dróg prywatnych,
  • 850-lecie Bibic,
  • wybór Przedstawiciela Bibic do Gminnej Rady Seniorów,
  • powstanie Izby Regionalnej,
  • estetyka wsi i
  • bezpieczeństwo na drogach gminnych.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15 Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Z protokołem poprzedniego zebrania z dnia 22.11.2015 r. można się zapoznać pod adresem www.zielonki.pl – zakładka Nasza Gmina – Sołectwa – Protokoły.
Tadeusz Łysek
Sołtys