W następnym tygodniu rozpoczną się prace budowlane związane z modernizacją ulicy KOMORA w Michałowicach, na odcinku zbiorniki wodne, do ulicy Fiołkowej ( na przeciwko szkoły muzycznej)
 
Na w/w modernizację złoży się budowa chodnika ( po prawej stronie idąc w kierunku Górnej Wsi) odwodnienie ulicy, montaż oświetlenia ulicznego,oraz nowa nakładka asfaltowa ( na odcinku dawny skład budowlany - ul.Fiołkowa)
 
Inwestycja ta w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo  pieszych i kierowców na tej bardzo ruchliwej drodze.