Od poniedziałku 20 lipca budowany jest chodnik przy ul. Na Czekaj w Bibicach.  Z budową wiązać się mogą utrudnienia w ruchu na drodze.


Budowę chodnika rozpoczęto w 2014 roku przy okazji przebudowy i poszerzenia odcinka drogi od strony ul. Lipowej; chodnik będzie kontynuowany aż do ul. Warszawskiej. W ramach zadania ma być wybudowane 873 mb chodnika z kostki brukowej oraz odwodnienie w postaci ścieku przykrawężnikowego i kanalizacji deszczowej.

ul. Na Czekaj - budowa chodnika