Od 1 lipca 2015 r. w związku z budową stacji paliw, rozbudową drogi powiatowej nr 2156K (ul. Stary Trakt w Węgrzcach), budową wlotu skrzyżowania z drogą krajową nr 7 (ul. Warszawska w Węgrzcach), rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną polegającą na budowie ronda nastąpi zmiana organizacji ruchu i należy spodziewać się utrudnień w ruchu pojazdów. Prace i związane z nimi utrudnienia mogą potrwać do końca lipca br.

Inwestycja prowadzona jest na podstawie umowy pomiędzy spółką AGJK Invest Sp. z o.o. a Powiatem Krakowskim, za roboty odpowiada Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe KZ Spółka z o.o.