2024-03-01 ogłoszono przetarg dla najważniejszej inwestycji powiatowej dot. Sołectwa Bibice: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną ul. Lipową w Bibicach (tzw. „rondo w Bibicach”).

Dzięki powstaniu ronda mieszkańcy jadący od ul. Lipowej (m.in z Lipowej, Leśnej, Zagaje, Mokrej, Rezerwistów, Wrzosowej, Zbożowej) bez stresu i bezpiecznie wjadą na T. Kościuszki.
W Bibicach będzie mieszkało się lepiej!
Warto było poświęcić dziesiątki godzin spotkań, negocjacji, uchwał i wniosków na Zebraniach Wiejskich.
Działając wspólnie można realizować konkretne cele służące nam mieszkańcom.

 
Planowany termin wykonania zadania: do końca 2024 r.