W wyborach parlamentarnych 13.10.2019 r. to w gminie Zielonki padła rekordowa w Małopolsce frekwencja wyborcza: 72,77 proc.

Dla porównania
w Krakowie - 71,21 proc.,
w Małopolsce - 63,78 proc.,
w całym kraju 61,74 proc.

Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie i obywatelską postawę! 

Okręg wyborczy nr 4 w Bibicach - frekfencja 
78,16% (drugie miejsce w gminie Zielonki)
Najwyższa frekwencja w gminie Zielonki - 80,60%% - osiedle Łokietka - gratulacje!

więcej na zielonki.pl