W związku z ogłoszeniem Wójta Gminy Zielonki o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki, przypominamy o zbliżającym się, nieprzekraczalnym terminie na składanie wniosków do 1 października 2018.
 

Wnioski można składać:
  • osobiście w UG Zielonki
  • pocztą na adres UG Zielonki
  • elektronicznie - poprzez ePUAP opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
W załączeniu linki do ogłoszenia i wniosku:

Pobierz plik Ogłoszenie Wójta o przystąpieniu do sporządzania Studium…(doc, 24.00KB) 
Pobierz plik Wniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania…(doc, 19.00KB)


Załącznik - Ogłoszenie_studium.pdf


Aktulny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Bibice znajduje się tutaj -> BIP