W najbliższych dniach rozpoczną się prace terenowe związane z realizacją CENTRUM  AKTYWNEGO WYPOCZYNKU na działce gminnej nr.236/9 położonej w Bibicach w okolicy ul.Granicznej za osiedlem Kwiaty Polne, na przedłużeniu ulicy Niezapominajek w kierunku pól.

W jesieni ubiegłego roku wykonane zostały ::

- prace geodezyjne związane z podziałem działki pod plac zabaw i drogę wzdłuż obiektu.

- prace projektowe i kosztorysowe ( wymiary placu zabaw 100 m. x 25 m )

- roboty ziemne przy budowie drogi dojazdowej do placu zabaw

- prace przy budowie rowu odwadniającego wraz z przepustem, na cieku wodnym przed placem zabaw

Obecne zostanie wykonane:

- wstępne utwardzenie drogi dojazdowej do placu zabaw

- wyrównanie terenu na przedmiotowym obiekcie.,założenie siatki przeciwko kretom, utwardzenie i obsianie trawą

- montaż bramek boiskowych

- ogrodzenie całego obiektu,oraz założenie za bramkami tzw.piłko-chwytów ( wysokie siatki)

- montaż  "zabawek" dla dzieci tzw.małpi gaj ( domki,siatki,huśtawki itd )

W miarę posiadanych funduszy planowane jest jeszcze wykonanie boiska wielofunkcyjnego, bieżni dookoła obiektu,montaż wiaty, oraz kilku elementów zewnętrznej siłowni .

W zależności od warunków pogodowych ( w tej chwili grunt jest bardzo mokry ) planuje się zakończenie tych prac w czerwcu br.

Łączę pozdrowienia L.W.Basta

Radny Gminy Zielonki