WITAM SĄSIADÓW

 

Dobiegł końca rok 2015.
Rozglądając się dookoła  można zauważyć istotne zmiany, które mają wpływ na poprawę jakości życia w Bibicach.Dla przypomnienia,były to następujące inwestycje:
 
- dokończenie remontu drogi gminnej ul. Na Czekaj (od ul.Rezerwistów do drogi krajowej E-7) (UG.Zielonki)
 
- montaż sygnalizacji
świetlnej na drodze krajowej E-7 (stacja paliw BP,oraz Zespół Szkół Bibice/Węgrzce) Wprawdzie ta inwestycja (wykonana przez GDDKiA o/Kraków) powoduje spiętrzenie ruchu, ale należy pamiętać, iż znacznie poprawiło się bezpieczeństwo na tych skrzyżowaniach, a ono kosztuje !!!
 
- wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wola Zachariaszowska-Bosutów wzdłuż ulicy Granicznej wraz z budową pompowni ścieków za Michałkami,oraz remontem nawierzchni ul.Granicznej. (UG.Zielonki)
 
-wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kwiaty Polne,a tym samym stworzenie możliwości realizacji indywidualnych przyłączy do 33 domów. ( sieć w ul.KP do granic posesji UG.Zielonki)
 
-remont ul.Komora na odcinku, od zbiorników wodnych do ul.Fiołkowej zrealizowany przez Powiat Krakowski i Gminę Michałowice (odwodnienie,budowa chodników,remont nawierzchni) Oświetlenie tego odcinka zostanie dokończone w pierwszym półroczu 2016.
 
-montaż 12-tu lamp oświetleniowych na ul.Granicznej na odcinku od ul.Jana Pawła II do przedszkola Złota Rybka.  (UG.Zielonki) Dalszy ciąg oświetlenia do ul.Kwiaty Polne realizowany będzie przez Gminę Michałowice-montaż w najbliższym czasie,po uzyskaniu niezbędnych zgód.
 
-budowa rezerwowego zbiornika na wodę pitną-500 m3. (obok istniejącego przy ul.Komora)
 
-montaż progów zwalniających na ul.Jagodowej  
 


Jednym z ważniejszych działań w roku 2016 będzie wykonanie na koszt UG, projektu technicznego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul.Fiołkowa - Wola Zachariaszowska po stronie Bibic.
 
Będzie to pierwszy krok w realizacji tej PRIORYTETOWEJ inwestycji, wspólnie z Powiatem Krakowskim,bardzo ważnej dla bezpieczeństwa mieszkańców.
 
Planowane jest także:
 
-rozpoczęcie  prac związanych z rozbudową Zespołu Szkół w Bibicach/Węgrzcach
 
-wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych,montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych przy placach zabaw w centrum Bibic,oraz dofinansowanie do budowy nowych placów zabaw.
 
-wykonanie kolejnych,zaplanowanych przez Ref.Inwestycji Sieciowych UG-Zielonki kolektorów kanalizacji sanitarnej.
 

O wszystkich planowanych,oraz dodatkowych inwestycjach będę informował Państwa na bieżąco.
 
WAŻNYM WYDAŻENIEM BĘDĄ TAKŻE OBCHODY 850-lecia Bibic.
Obecnie został powołany Komitet Organizacyjny obchodów, który pracuje nad szczegółowym programem imprez planowanych w okresie maj-wrzesień 2016.
 
 
W połowie stycznia 2016 roku nastąpi zmiana trasy autobusu linii 280.
 
Z Owczar do stacji paliw BP przy E-7 - bez zmian.
 
Następnie ulicą Na Czekaj-centrum Bibic (Kościół)-T.Kościuszki-Zespół
 
Szkół Bibice/Węgrzce - al.29-go Listopada - Nowy Kleparz.
 
 
Życzę Wszystkim, aby 2016 Rok obfitował w same radosne i szczęśliwe dni,oraz był czasem spełnienia wszelkich planów.
 
pozdrawiam Leszek-Wojciech Basta radny gminy Zielonki
okręg Bibice