Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st.
im. Krzysztofa Komedy w Bibicach

ul. Graniczna 111
32-087 Bibice

http://szkolamuzyczna.net/