Komitet  Organizacyjny Obchodów 850-lecia  Bibic

 
Ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logo „ 850-lecie Bibic”.
 

Bibice to seniorka polskich wsi. W 2016 roku obchodzić będzie Swój szacowny Jubileusz.
W ciągu  roku w Bibicach odbywać się będą imprezy  i wydarzenia, które pozwolą „przyszłość z przeszłości czytać”. Wszystkie będą opatrzone wspólnym logiem.
 

 

Wybrany logotyp stanie się  identyfikacją graficzną obchodów  i będzie wykorzystywany na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z obchodami Jubileuszu.

Logo projektowane powinno zostać wykonane w formacie umożliwiającym zmianę skali  i proporcji obrazu  bez utraty jakości.

Pracę konkursową  do prezentacji (wformacie pdf. lub jpg. ) proszę przesyłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 stycznia 2016 roku z tytułem „logo 850-lecie Bibic”.

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie poświęconej Bibicom, a wybrane logo stanie się oficjalnym znakiem obchodów.
(Na wszelkie pytania odpowiadamy na mailu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 
 

 
Komitet Organizacyjny
Obchodów 850-lecia  Bibic

 

Regulamin konkursu „Logo 850 -lecie Bibic”

 

§ 1
Informacje ogólne.

1.   Organizatorem konkursu jest Komitet Obchodów 850 lecia Bibic
2.   Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego LOGO – identyfikacji wizualnej 850- lecia Bibic


§ 2
Przedmiot Konkursu

1.   Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, marketingowych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w folderach, na plakatach, papierze firmowym, stronach internetowych oraz innych drukach i materiałach wydawanych w ramach obchodów 850 lecia Bibic
2.   Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do 850 lecia Bibic
 

§ 3
Warunki uczestnictwa

1.   Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, które:
a.    zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia,
b.   wyrażą zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu  praw  do projektu graficznego logo.
c.    za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o  przeniesieniu praw o, którym mowa w ppkt. b, złożą przedstawiciele ustawowi.
 
2.   Udział w konkursie jest bezpłatny.


§ 4
Prezentacja i forma pracy konkursowej

1.   Projekt logo  do prezentacji należy przesłać mailem w formacie pdf lub jpg
a.    Projekt właściwy logo powinien być wykonany w formacie umożliwiającym  zmiany skali i proporcji obrazu logo bez utraty jakości.
2.   Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów graficznych.
 

§ 5
Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.   Prace konkursowe należy składać  mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 15 stycznia 2015 roku.
 

§ 6
Rozstrzygnięcie konkursu

1.   Wybór laureata konkursu  oraz prac wyróżnionych  zostanie dokonany do dnia 31 stycznia 2016 roku.
2.   Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej sołectwa Bibice do dnia 15 lutego 2016 roku
3.   Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.
 

Postanowienia końcowe

1.   Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
2.   Autor zwycięskiego projektu zachowuje prawo do wykorzystania informacji o wygraniu niniejszego konkursu.