Komitet Obchodów 850  lecia Bibic w oparciu o nadesłane prace konkursowe spośród złożonych propozycji przedstawionych przez osoby prywatne, agencje reklamowe i instytucje dokonał wyboru oficjalnego logo 850  lecia Bibic.
 
Wybrany logotyp w swojej  symbolice odnosi się do  kultywowanej w Bibicach przez setki lat tradycji ludowej. W trakcie roku jubileuszowego chcemy do tej tradycji szczególnie nawiązywać
i z przeszłości przyszłość czytać.  
 
Autorką logo obchodów 850 lecia Bibic jest pani Marzena Pirowska