W XII wieku Bibice należały do rycerskiego rodu Łabędziów. Ich najbardziej znanym przedstawicielem był wojewoda Piotr Włostowic. Jego zięć Jaksa ufundował kilka klasztorów. Jednemu z nich – klasztorowi SS. Norbertanek Jaksa, jako posag dla córki, która została zakonnicą nadał wsie Zwierzyniec, Zabierzów i Bibice. Było to w latach około 1166–1176. Odtąd przez ponad 750 lat Bibice należały do Zakonu Norbertanek ze Zwierzyńca. Ich mieszkańcy trudnili się rolnictwem: uprawiali pszenicę, owies i żyto oraz hodowlą: woły, krowy, świnie, drób. Mieszkali w wykopanych w ziemi półziemiankach i drewnianych chatach. Przez długi okres czasu trwał konflkt pomiędzy chłopami a Zakonem sióstr Norbertanek o zobowiązania chłopów wobec właścicieli wsi. Na szczęście Bibicom nadany był przywilej możliwości odwołania się do sądu króla, z czego niekiedy mieszkańcy Bibic korzystali.

Pod koniec XIXw w Bibicach powstaje Fort 45a będący częścią Twierdzy Kraków. Dla Bibic miało to przynieść zburzenie wsi w 1914r z kiedy to decyzją władz austriackich wieś znajdująca się na przedpolu okalających Kraków fortów została całkowicie zburzona, aby nie zasłaniać widoku wojsk nieprzyjacielskich.

Zakończenie II Wojny światowej również tragicznie doświadczyło Bibicie. Wtedy to w dniach 16-20 stycznia 1945r walki Armii Czerwonej z Hitlerowcami zaciekle broniącymi się w fortach Twierdzy Kraków, spowodowały zburzenie 1/3 zabudowań oraz śmierć 29 mieszkańców Bibic.

Położenie Bibic przy drodze królewskiej powodowało, że praktycznie każdy nieprzyjacielski najazd na Kraków, kończył się dużymi stratami dla tej podkrakowskiej wsi.
Bibice były wielokrotnie spalone lub zburzone przez Tatarów, Szwedów, Austryjaków, Rosjan czy też Niemców.

Powyżej prezentujemy Dzieje Bibic, które ukazują historię tej nestorki polskich wsi na przestrzeni minionych wieków.

Materiał został opracowany z okazji 850-lecia Bibic w oparciu o publikacje:


 
 
Skorowidz dat:
1166 Historia Bibic
1166 Nadanie wsi Bibice klasztorowi Norbertanek
1241 Spalenie Bibic przez Tatarów
1254 Potwierdzenie nadania wsi klasztorowi
1256 Bibice uzyskują prawo odwoływania się do sądu króla
1264 Powstanie parafii w Zielonkach
1286 Zwolnienie Bibic z ciężaru na rzecz panującego
1287 Spalenie Bibic przez Tatarów
1288 Nadanie przywileju lokacyjnego przez Leszka Czarnego
1356 Sołtys z Bibic o imieniu Piotr uzyskuje prawo zasiadania jako ławnik w sądzie najwyższym prawa niemieckiego
1368 Chłopi bibiccy wywalczyli zmniejszenie daniny w zbożu zwanej ospem z miary kopiatej na miarę pełną.
1397 Bibice podzielone na trzy części
1408 Spór chłopów z klasztorem
1420 Proces przeciwko Klemensowi Wątróbce ze Strzelec
1424 Spór kmieci bibickich z klasztorem zwierzynieckim o powinności
1428 Ponowny spór z klasztorem
1459 Proces beatyfikacyjny biskupa Prandoty Odrowąża
1470 Klasztor w porozumieniu z chłopami reguluje ich powinności
1498 Konfiskata majątku sołtysa Bibic
1542 Wstawiennictwo króla Zygmunta Starego
1544 Potwierdzenie przywilejów lokacyjnych
1545 Mieszkańcy zobowiązują się do odrabiania pańszczyzny na rzecz sołtysa
1566 Król Zygmunt August zatwierdza dokument z roku 1470 o powinnościach chłopskich
1576 Król Stefan Batory wstawia się za chłopami bibickimi
1579 Ostry zatarg chłopów bibickich z klasztorem
1581 Wydany zostaje wyrok na przywódców buntu chłopskiego
1602 Nakaz posłuszeństwa wobec zakonnic.
1607 W Bibicach powstaje kolonia akademicka
1656 Spalenie wsi przez Szwedów
1676 Odebranie chlopom części gruntów.
1703 Bibice doszczętnie ograbione przez Szwedów
1769 Walki konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi
1792 Bunt chłopski
1794 Bitwa pod Racławicami (Powstanie Kościuszkowskie)
1795 Zabór austriacki
1815 Wolne Miasto Kraków
1816 Memoriał o przywrócenie praw
1829 Zamiana pańszczyzny na czynsz
1831 Epidemia cholery
1846 Galicja austiacka
1850 W Wiedniu zapada decyzja o budowie fortów Twierdzy Kraków
1855 Uwłaszczenie chłopów
1863 Wojska radzieckie przekroczyły granicę austriacką
1866 Chłopi bibiccy tworzą komitet szkolny
1868 Powstanie szkoły 3-klasowej
1890 Powstaje pamiątkowa kapliczka
1890 Koło Ludowe w Bibicach
1891 Budowa szkoły murowanej
1895 Budowa Fortu 45a w Bibicach
1913 Powołanie 53 Polskiej Drużyny Strzeleckiej
1914 Przemarsz I Kompanii Kadrowej Oddziałów Strzeleckich
1914 Bibice doszczętnie zburzone przez wojska austriackie
1918 Wyzwolenie Krakowa
1914 Dzień Niepodległosci
1918 Powrót wysiedlonych mieszkańców i odbudowa wsi
1919 Powstanie Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego LEWICA
1921 Powstaje Kółko Rolnicze
1921 Budowa szkoły drewnianej w Bibicach
1925 Powołana zostaje Ochotnicz Straż Pożarna w Bibicach
1927 Wybuch prochowni w Witkowicach
1937 Strajk chłopski
1936 Rozpoczęcie budowy nowej, piętrowej szkoły
1939 Pacyfikacja wsi przez okupanta niemieckiego
1941 Pierwszy wywóz do Niemiec
1942 Rozstrzelanie kilku osób pochodzenia żydowskiego
1943 Udział członków BCh i AK w nieudanym zamachu na gub. Franka (k. Zabierzowa)
1944 Zmuszenie sołtysa do odsłonięcia Godła Narodowego
1944 Przybycie uchodźców z Warszawy
1945 Wojska radzieckie wkroczyły do wsi
1945 Budowa zastępczego Domu Ludowego i szkoły
1948 Budowa Domu Ludowego
1950 Elektryfikacja wsi
1953 Ukończenie budowy szkoły
1962 Budowa utwardzonej drogi przez wieś
1964 Powstaje izba regionalna
1966 Obchody 800-lecia Bibic
1966 Centralne obchody 800 lecia Bibic
1984 Budowa kościoła parafialnego
1992 Budowa Rynku w Bibicach
2000 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły
2004 Oddano do użytku nową szkołę
2015 Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową remizę OSP Bibice
2016 90 lat OSP Bibice
2016 Obchody 850-lecia Bibic
2016 Konsekracja kościoła w Bibicach

 

Polityka prywatności serwisu www.mojeBibice.info

 

1. Informacje ogólne

1.        Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: mojeBibice.info
2.        Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Administrator serwisu
3.        Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4.        Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5.        Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

o    Prezentacja informacji

6.        Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1.        Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

3. Hosting

1.        Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: KKI sp z o.o., funkcjonującego pod adresem www.kki.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1.        W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

o    firma hostingowa na zasadzie powierzenia
o    upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
o    firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

2.        Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3.        Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

o    dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o    ich sprostowania,
o    usunięcia,
o    ograniczenia przetwarzania,
o    oraz przenoszenia danych.

4.        Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.        Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7.        W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8.        Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1.        Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2.        Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3.        Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4.        Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1.        Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

1.        Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2.        Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
3.        Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
4.        Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

1.        Serwis korzysta z plików cookies.
2.        Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.        Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.        Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1.        utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2.        realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
5.        W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.        Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.        Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.        Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.        Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.        W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

o    Edge
o    Internet Explorer
o    Chrome
o    Safari
o    Firefox
o    Opera
Urządzenia mobilne:
o    Android
o    Safari (iOS)
o    Windows Phone


 

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i udostępnianych usług.
Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA:

w przeglądarce Opera
w przegladarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.