Rada Gminy Zielonki na XXXI sesji Rady podjęła Uchwałę o bezzasadności petycji mieszkańców Bibic, o której pisaliśmy tutaj.

Oznacza to, że kolejna już inicjatywa mieszkańców zmierzająca do ograniczenia totalnego zabudowywania
naszej miejscowości przez developerów nie znalazła zrozumienia u władz lokalnych.

Uzasadnieniem decyzji jest brak możliwości zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
z uwagi na koszty finansowe związane z ewentualnymi odszkodowaniami:

Jednocześnie Rada Gminy odsyła do będącego w opracowywaniu od 2007 roku studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania, w którym mają być zawarte wytyczne do Zmiany Planu Zagospodarowania.


 

Niestety w Uchwale Rady Gminy nie wspomniano czy studium dotyczy tylko nowych terenów bez MPZP, 
czy też zmian do już istenijąceych planów, 
nie zostały również zawarte chociażby przybliżone lub nawet opisowe terminy: 
  - zakończenia prac na studium, 
  - zakończenia prac nad przygotowaniem zmian do MPZP oraz 
  - przyjęcia zmian do MPZPPełen tekst Uchwały dostępny jest tutaj