Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa
ZWOŁUJĘ zebranie wiejskie
 
SOŁECTWA BIBICE
 
w dniu 2 Kwietnia – Niedziela, 2017 r.
      o godzinie 17:00

w Domu Ludowym, Bibice, Rynek 2

Porządek spotkania:
 • Otwarcie zebrania.
 • Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
 • Podjęcie uchwał
 • Sprawy bieżące sołectwa.
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie zebrania.


W trakcie spotkania podejmowane będą min. sprawy: dodatkowe nazwy ulic, dyspozycja mieniem komunalnym o rodowodzie sołeckim, estetyka wsi, inicjatywy lokalne i sprawy istotne dla mieszkańców, imprezy kulturalne i sportowe.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie.
Rozpocznie się ono  o godz. 17:15  Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.


Z protokołem poprzedniego zebrania z dnia 16.10. 2016 r. można się zapoznać pod adresem zielonki.pl – zakładka Nasza Gmina – Sołectwa – Protokoły.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


W trakcie Światowych Dni Młodzieży w Bibicach gościliśmy kilkuset Pielgrzymów z Bawarii.
Wspólna zabawa, spotkania i rozmowy stały się okazją do  poznania się wzajemnie. Nas urzekła ich kultura osobista, otwartość na naszą społeczność i ogromny entuzjazm, którym nas zarażali. Pielgrzymi z zachwytem wyrażali się o naszej gościnności, byli pod wrażeniem jak atrakcyjnym do mieszkania miejscem są Bibice.
Posadzone  drzewo, festiwal,  ofiarowane wzajemnie podarunki, wspólnie zrobione zdjęcie są pamiątkami, które będą nam przypominać o ŚDM w Bibicach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Tuż przed Festiwalem Młodych w Bibicach 27 lipca przy ul. Lipowej miała miejsce piękna uroczystość. Pielgrzymi z diecezji Eichstätt stacjonujący w Bibicach wraz ze swoim księdzem biskupem Gregorem Maria Hanke zasadzili lipę na wieczną pamiątkę swojego pobytu w miejscowości podczas Światowych Dni Młodzieży, w roku jubileuszowym 850-lecia Bibic.

Historię przypomina Tadeusz Łysek, sołtys Bibic: - W tym miejscu w latach 1892-1914 Bibiczanie modlili się w swojej kaplicy, która w czasie I wojny światowej została zburzona, mieszkańcy zasadzili tam lipę, a na lipie umieścili małą kapliczkę, którą się potem opiekowali. Dość wspomnieć, że i ulicę z tego względu nazwano Lipowa. Nieszczęśliwie w lipę trafił piorun, w roku jubileuszowym postanowiliśmy ustawić tu kamień pochodzący jeszcze z tzw. pierwszego zlodowacenia krakowskiego, a nam nim kapliczkę. Wspólna inicjatywą biskupa bawarskiego i sołectwa Bibice jest, aby na nowo zasadzić lipę i upamiętnić tę historię, Światowe Dni Młodzieży, ale też popatrzeć w przyszłość. 


Kaplicę z 1892 roku zawdzięczali Bibiczanie proboszczowi parafii w Zielonkach Janowi Michalikowi, wówczas Bibice należały do tej parafii. Ksiądz Jan Michalik założył rok później w Bibicach również kółko rolnicze oraz działającą przy nim czytelnię ludową, pierwszą bibliotekę na terenie, który dziś stanowi gminę Zielonki, biblioteka działała do 1914 roku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
27 lipca z założenia miał być dniem, kiedy na różnorodnych festiwalach i spotkaniach pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży spotkają się z mieszkańcami i społecznościami w miejscach swojego zakwaterowania, by wspólnie się bawić i czekać na kulminacyjne wydarzenia ŚDM. CKPiR i gmina Zielonki przygotowała Festiwal Młodych w Bibicach, na boisku KS Bibiczanka, w jednym z najbardziej urokliwych miejsc naszej gminy. Na co dzień cichy, zielony zakątek rozbrzmiewał tego dnia energetyczną muzyką i zapałem.zielonki.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W Niedzielę Palmową w Bibicach podczas Gminnego Przeglądu zorganizowanego przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach i sołectwo Bibice zaprezentowały się Pucheroki z przedszkoli w Zielonkach i Bibicach, szkół z Korzkwi i Bibic – w kolorowych strojach i z tradycyjnymi oracjami, z koszykami na jajka i łakocie. Wybrano czterech najbardziej wiarygodnie i tradycyjnie ubranych Pucheroków: Jakuba Sobocińskiego z ZS w Korzkwi, Hugo Styłę z przedszkola w Bibicach, Oliwiera Krztonia z przedszkole w Zielonkach oraz Zosię Lelek z Korzkwi. Bibickie Pucheroki wykonały premierową piosenkę.

 zielonki.pl
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 • 2016-01-06 DSC_1656
 • 2016-01-06 DSC_1661
 • 2016-01-06 DSC_1679
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gminny Przegląd Pucheroków w Bibicach (Niedziela Palmowa), godz. 10.00, wystawa pokonkursowa o tematyce wielkanocnej,


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

22 listopada 2015 roku odbyło się Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Bibice, na którym wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką na kadencję 2015 – 2019.

W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 2418 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 199 mieszkańców.


Sołtysem Sołectwa Bibice na nową kadencję 2015 – 2019 został wybrany Pan Tadeusz Łysek.Podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego Sołectwa Bibice w dniu 22 listopada 2015 roku członkami Rady Sołeckiej nowej kadencji zostali wybrani następujący kandydaci:

Pan Plewniak Józef

Pan Kościelniak Dariusz

Pan Gazda Władysław

Pan Małek Marek

Pan Wiliński Paweł

Pani Brzeska Dorota

Pan Kalista Wojciech

Pan Bejski Krzysztof

Pani Jedlińska Lidia
 

Więcej na www.zielonki.pl