Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
7 kwietnia 2019 roku (niedziela) w godzinach 8.00–20.00 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Bibice. 

Sołtysów oraz członków rad sołeckich wybierać będziemy w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów. W wyborach może uczestniczyć każda osoba, która jest zameldowana na pobyt stały w Gminie Zielonki lub dopisała się do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. 
 
 
Do lokalu wyborczego należy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem np. z paszportem.

Najbliższe wybory 
sołtysa i rady sołeckiej będą badzo przypominały wybory do Sejmu RP. W godzinach od 8:00 do 20:00 będzie można oddać swój głos w lokalu wyborczym na kandydatów.

Zapraszamy do udziału w wyborach i współdecydowania o kierunkach rozwoju sołectw Gminy Zielonki.

Więcej na zielonki.pl