Na granicy Michałowic (Komora) i Bibic niegdyś znajdowała się komora celna i posterunki graniczne oddzielające zabór rosyjski od austriackiego. 6 sierpnia 1914 r. o godz. 9.45 żołnierze I Kompanii Kadrowej obalili w tym miejscu słupy graniczne Rosji i Austro-Węgier.


Widok sprzed 1914r w kierunku Krakowa.
Za szlabanem dziś znajdują się już Bibice po prawej i Bosutów po lewej stronie trasy E7.


Wydarzenie to upamiętnia obelisk. 11 listopada 1936 r. w Michałowicach odsłonięto obelisk z napisem: "W tym miejscu, na rozkaz komendanta Józefa Piłsudskiego, Pierwsza Kompania Kadrowa Legionów Polskich 6 sierpnia 1914 roku, idąc w bój o honor i wolność ojczyzny, obaliła słupy graniczne byłych państw zaborczych". 
W ten sposób legioniści symbolicznie odrzucili ustanowiony przeszło 100 lat wcześniej podział Polski między mocarstwa rozbiorowe. Gest ten miał podkreślić, że celem ich walki jest nie tylko usunięcie władz zaborczych, ale scalenie ziem polskich i zdobycie niepodległości.

Widok na obelisk w kierunku na Michałowice od strony BibicObelisk współcześnie
 

Więcej znajdziesz tutaj.Obelisk
 

 

Wyszukaj trasę
    Show the options

Miejsce startu :  or 

Miejsce docelowe :  or